DZIEŃ W NASZYM PRZEDSZKOLU
plan-dnia
 


07:00 OTWARCIE PRZEDSZKOLA

DZIEŃ DOBRY PRZEDSZKOLAKU

 • bawię się w kącikach zainteresowań, edukacyjnych, uczestniczę w zabawach konstrukcyjnych oraz działalności plastyczno-manipulacyjne,
 • jestem aktywny ruchowo:(zabawy ruchowe, zestawy ćwiczeń porannych, zabawy ze śpiewem, integracyjne, zabawy przy muzyce),
 • pracuję indywidualnie z nauczycielem,
 • wykonuję czynności higieniczno-sanitarne

08:30 ŚNIADANIE

09:00 ZABAWA I EDUKACJA

 • realizuję różnorodne formy i metody pracy indywidualnej i zespołowej z zakresu edukacji zdrowotnej, społeczno-moralnej, artystycznej, muzycznej, przyrodniczej, matematyczneji literackiej,
 • jestem aktywny ruchowo: uczestniczę w spacerach, wycieczkach, zabawach ruchowych w salii na terenie przedszkolnym, korzystam ze sprzętu sportowo-rekreacyjnego,
 • prowadzę obserwacje przyrodnicze i zabawy badawcze w naturalnym środowisku,
 • wykonuję czynności higieniczno-sanitarne,

11:00 II ŚNIADANIE

11:30 RELAKS I REKREACJA

 • uczestniczę w spacerach, wycieczkach, zabawach ruchowych na placu zabaw,
 • słucham bajek i opowiadań dziecięcych w interpretacji nauczyciela,
 • słucham nagrań płytowych i słuchowisk,
 • słucham muzyki relaksacyjnej,
 • bawię się w kącikach zainteresowań,
 • wykonuję czynności higieniczno-sanitarne,

14:00 OBIAD

14:30 AKTYWNE POPOŁUDNIE

 • podejmuję aktywność własną – organizuję zabawy indywidualne i z kolegami, i koleżankami,
 • podejmuję zabawy tematyczne, badawcze, zabawy ruchowe, ze śpiewem,
 • bawię się tekstem literackim, prezentuję własne interpretacje utworu podczas zabaw dramowych, pantomimicznych,
 • słucham literatury, oglądam i poznaje książki oraz czasopisma,
 • uczę się czynności porządkowych w sali oraz kącikach zainteresowań i edukacyjnych,
 • dokonuję podsumowania dnia i planuję działania na dzień następny,

17.00 ZAMYKAMY PRZEDSZKOLE