Przedszkole Maluchy zaprasza Rodziców do zapisów Dzieci w wieku 3 – 6 lat

Informacje bieżące na naszym facebooku oraz w zakładce aktualności.

SZANOWNY RODZICE, INFORMUJEMY, ŻE ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA.

Od 8.00-13.00 pobyt bezpłatny,
każda rozpoczęta godzina poza wymienionym czasem wynosi 1 zł,
stawka żywieniowa 10 zł.

Jesteśmy małym, kameralnym przedszkolem z grupami dzieci max. 15 osób, pozwala to zapewnić naszym przedszkolakom warunki dzięki którym rozwijają swój twórczy potencjał. Nasze przedszkole jest otwarte przez cały rok.

W kwotę czesnego wliczone są zajęcia z języka angielskiego oraz z logopedą. W cenie opłaty miesięcznej są również  warsztaty fotograficzne, taneczne, plastyczne.

W naszym przedszkolu odbywają się zajęcia z rytmiki i gimnastyki ogólnorozwojowej.Przedszkole Maluchy dąży do:

 ✅ zapewnienia wychowankom wspólnej zabawy i edukacji w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych,

 ✅ diagnozowania i rozwijania umiejętności dzieci,

 ✅ motywowania wychowanków do samodzielnego twórczego działania,

 ✅ wdrażania dzieci do zachowań społecznie akceptowanych opartych na wartościach takich jak: miłość , dobro, piękno, szacunek,

 ✅ kształtowania u dzieci odporności emocjonalnej, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych,

 ✅ rozwijania umiejętności społecznych, które warunkują poprawność relacji z dziećmi i dorosłymi,

 ✅ wdrażania zdrowego stylu życia,

 ✅ rozwijania sprawności fizycznej,

 ✅ wprowadzania dzieci w świat sztuki i rozwijanie umiejętności prezentowania obserwowanej rzeczywistości, odczuć poprzez różne formy ekspresji artystycznej,

 ✅ kształtowania poczucia przynależności regionalnej i narodowej,

 ✅ wspomagania rodziców w wychowaniu dziecka,

 ✅ promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.